Styret

Leder

Valdres har rike muligheter for høsting fra naturen. Vi arrangerer turer og kurs hovedsaklig om sopp og grønne vekster. Vi har to aktive soppsakkyndige og tre nyutdannede grøntkyndige, og har også medlemmer som er interessert i farging med vekster. Forslag på turer og aktiviteter med lokalkjente og spesialister på enkeltområder tas imot med glede. Har du noe du vil dele med andre innenfor vårt interessefelt, så ta kontakt.

Info om aktivitetene legges ut på facebooksida vår som er åpen for alle.

 

Leder

Mariska Kroeze

Styreleder/Kontaktperson grøntkyndige

48098253

Naturligsunt@outlook.com

Bente Brenna

Sekretær/Kontaktperson soppsakkyndige

90650806

b-brem@online.no

Per Olof Hvitlock

Kasserer

46874756

hvitlock@gmail.com

Nils Olav Bakken

Styremedlem/kurskontakt

482 02 180

niolba@gmail.com

Åsta Brenna

Styremedlem

92864607

asta.brenna@gmail.com

Anne Karin Eid

Varamedlem

90639423

akeid@live.no

Einar Asbjørnsen

Varamedlem

97152078

eiasbjor@bbnett.com